Hatályos rendeletek gyűjteménye

Kapcsolódó cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 24/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi sportfeladatok meghatározásáról és ellátásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 20/2008. (XI. 27.) önk. rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 12/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete a közművelődésről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2001. (IV. 19.) önk. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben).

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 25/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a házszámozás rendjéről

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/1998. (II. 2.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 20/1991. (XII. 5.) önk. rendelete a közterületek tisztán tartásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 20/1992. (XII. 17.) önk. rendelete a köztisztviselők munkavégzésének, illetményének és egyéb juttatásainak szabályozásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 18/2005. (IX. 22.) önk. rendelete a parkolás biztosításának módjáról,  parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 26/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2015.(III. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 21/2015.(X. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2016. évi költségvetéséről

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2019. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata  Képviselő-Testületének 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2020. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének  3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2022. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2023. évi költségvetéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város 2024. évi költségvetéséről

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 16/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 17/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 28/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 22/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 25/2004. (IX. 30.) önk. rendelete az Önkormányzat által adományozható elismerésekről.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 24/2013. (XII.19.) önk. rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2014. (III.27) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 26/2012  (XII.19.) önk. rendelete az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 21/2019 (XI. 21.) önkormányzati rendelete Az „Esély Otthon- Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogatásokról

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 24/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 16/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város címeréről és zászlójáról.

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város településképe védelmének helyi szabályairól