Tűzoltóság

Tűzoltóság

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság

Cím 6200 Kiskőrös, Szent László u. 2.
Telefon/fax 06-78/412-105, 06-78/311-305
E-mail kiskoros [pont] hot [kukac] katved [pont] gov [pont] hu

Intézmény igazgatója Paksi Dénes tűzoltó alezredes

A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alapvető rendeltetése a kiskőrösi térségben a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezért a Kiskőrös HTP helyi hatáskörű rendvédelmi szerv.

Fő feladata a katasztrófák megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása illetve az abban történő közreműködés; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

A rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel:

  • Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági eljárási részcselekményeket folytat. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságokkal a tevékenységét összehangolja.
  • A  hivatásos állomány tagjai végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását.
  • Illetékességi területén felügyeli az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, a bevont önkéntes egyesületek és mentőszervezetek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
  • Részt vesz a megyei modern távközlési, bevetés-irányítási rendszerben.
  • Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.
  • Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási intézményekkel, a magyar médiával.