Járási települések

Járási települések

A Kiskőrösi járás elődje a 19. század közepén a Solti járás felosztásával létrejött Solti alsó járás volt, melynek 1886-tól, amikor törvény alapján a vármegyéknek állandó járási székhelyeket kellett kijelölniük, Kiskőrös volt a székhelye.

Az 1950-es megyerendezés során a Kiskőrösi járás Bács-Kiskun megyéhez került.

1984. január 1-jével új közigazgatási beosztás jött létre Magyarországon. A járások megszűntek és minden község valamely város- vagy nagyközségkörnyék része lett. A Kiskőrösi járás valamennyi községe a Kiskőrösi városkörnyékhez került.

Kiskőrös járás települései: