A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2015.(III. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 117/C.§ (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben, Kiskőrös Város közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményekben, illetve szakképző intézményben a gyermekekre, tanulókra, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, idősek otthoni ellátást igénybe vevőkre, valamint részükre a szolgáltatást nyújtó intézményekre.

2.§

(1) A Képviselő-testület az 1.§-ban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját e rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A rendelet mellékletében meghatározott intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3.§

(1) Az idősek otthoni férőhelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be.

(2) A belépési hozzájárulás összege:

  1. 600.000 forint/fő egyágyas szoba fürdőszobával esetén
  2. 300.000 forint/fő egyágyas szoba fürdőszoba nélkül esetén
  3. 150.000 forint/fő két- vagy háromágyas szoba fürdőszobával esetén”
  4. 100.000 forint/fő két- vagy többágyas szoba fürdőszoba nélkül esetén

4.§

(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 1/2013. (I. 7.) önkormányzati rendelete.


Módosította: 5/2016. (III.24.) önk. r., 12/2016.(VI.16.) önk. r., 13/2017.(VI. 15.) önk. r., 20/2017.(X.26.) önk. r.. 7/2018. (IV. 26.) önk. r., 13/2018.(VIII. 29.) önk. r., 5/2019.(III. 21.) önk. r., 11/2019. (V. 23.) önk. r., 2/2020. (I. 23.) önk. r., 6/2020. (V. 12.) önk. r., 10/2020. (VII. 16.) önk. r., 10/2021. (VIII. 27.) önk. r., 9/2022. (VI.23.) önk. r., 3/2023. (II.23.), 5/2023. (III.23.), 15/2023. (VI.22.) önk. r., 5/2024. (III. 21.) önk. .

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról sz. rendelet
23.97 KB
a-szemelyes-gondoskodast-nyujto-szocialis-es-gyermekjoleti-ellatasok-teritesi-dijarol-sz-rendelet.docx
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról sz. rendelet melléklete 04.01-től
15.54 KB
a-szemelyes-gondoskodast-nyujto-szocialis-es-gyermekjoleti-ellatasok-teritesi-dijarol-sz-rendelet-melleklete-0401-tol.docx