A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 24/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Adókötelezettség

1. §

A rendelet hatálya Kiskőrös Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységre ( a továbbiakban: iparűzési tevékenységre) terjed ki.

Adómentesség

2. §

(1) Adómentesség illeti meg

  1. azt a vállalkozót, akinek az adóévben folytatott tevékenységéből származó vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 900.000 forintot.
  2. azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.

(2) - (10) *

Az adó mértéke

3. §

Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.”

4. § **

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 2/2015.(I.22.) önkormányzati rendelete.


Módosította: 4/2016. (II.25.) önk. r., 19/2020. (XII.21.) önk. r.,

*Hatályon kívül helyezte:24/2016. (XII.16.) önk. r.
** Hatályon kívül helyezte: 19/2020. (XII.21.) önk. r.

A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
20.93 KB
a-helyi-iparuzesi-adorol-szolo-onkormanyzati-rendelet.docx