Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 22/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:

1. Adókötelezettség, adómentesség

1. §

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kiskőrös város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. §

Mentes az adókötelezettség alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-ában foglaltakon kívül az a magánszemély, aki Kiskőrös Város Polgármestere, vagy Kiskőrös Város Képviselő-testülete meghívása alapján tartózkodik a városban.

2. Az adó alapja, mértéke

3. §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

4. §

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 27/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

27 KB
az-idegenforgalmi-adorol-szolo-rendelet.doc