Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

Kiskőrös Város Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:


Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


Főösszegek, teljesítések

2. §

(1) A Képviselő-testület Kiskőrös Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadását

 1. 2.357.557.540 forint teljesített költségvetési bevétellel
 2. 1.950.950.463 forint finanszírozási bevétellel
 3. 3.348.190.343 forint teljesített költségvetési kiadással
 4. 144.464.439 forint finanszírozási kiadással
 5. 815.853.221 forint maradvánnyal

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. mellékletben, a költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. mellékletben, a részletes bevételeit a 3. mellékletben, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Kiadási előirányzatok

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a finanszírozási kiadásokkal együtt 3.492.654.782 Ft-ban állapítja meg, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 1.377.561.074 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrás bevonásával tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.


Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi maradványát 815.853.221 Ft összeggel, a 11. mellékletben foglaltak szerint, felosztását pedig a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi céltartalékok célonkénti maradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Egyszerűsített beszámoló

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti

 1. a) mérlegét a 14. mellékletben
 2. b) eredménykimutatását a 17. mellékletben – az előző időszak adatait a 18. mellékletben
 3. c) maradványkimutatás a 11. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.


Vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

 1. vagyonkimutatását a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletben
 2. az eszközök értékvesztésének alakulását a 19. mellékletben

foglaltak szerint fogadja el.


Követelések, kötelezettségek

7. §

A Képviselő-testület

 1. az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, szöveges indoklással a 9. mellékletben,
 2. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 9. mellékletben,
 3. az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.


Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet 2021. május 31. napján 16:00 órakor lép hatályba.

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet
15.42 KB
az-onkormanyzat-2020-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet.docx
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet - mellékletei
581.5 KB
az-onkormanyzat-2020-evi-zarszamadasarol-szolo-rendelet-mellekletei.xls