A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről.

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Kiskőrös Város illetékességi területén hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat  engedélyezésének szabályaira terjed ki.

2. §[1]

E rendelet alkalmazásában:

  1. hivatali helyiség: a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) hivatali helyisége
  2. hivatali munkaidő: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati rendeletében a képviselő-testület hivatalára meghatározott általános munkarend.

3. §

(1) [2]Házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését hivatali munkaidőn kívül

  1. munkanapon 19 óráig,
  2. szombaton 10-19 óra közötti időszakban lehet lebonyolítani.

(2) [3]Nem tartható hivatali helyiségben házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a Városalapítók Napja Országos Rétesfesztivál és a Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok időtartama alatt.

(3) [4]Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem veszélyeztetheti.

(4) [5]Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül engedélyezhető.

4. §

(1) [6]A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni.

(2) [7]Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél a többletszolgáltatás igénybevevője 10.000,- forint díjat köteles megfizetni.

(3) [8]Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél a többletszolgáltatás igénybevevője 20.000,- forint díjat köteles megfizetni.

(4) [9]Az (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjat a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal fizetési számlájára kell befizetni és a befizetést igazoló bizonylat másolatát házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti munkanapon be kell mutatni az anyakönyvvezetőnek.

(5) Nem kell a (2)-(3) bekezdésben meghatározott díjat megfizetni, ha a házasulók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők bármelyikének egészségi állapota indokolja a házasulók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők tartózkodási helyén történő anyakönyvi eseményt.

5. §[10]

(1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 8.500,- forint díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 15.000,- forint díjazás illeti meg.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő térítési díjakról szóló 1/2011. (I.20.) önkormányzati rendelete.


[1] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[5] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[6] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[7] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[8] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

[9] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

[10] A 4/2022. (II. 24.) önk. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről szóló rendelet
21.65 KB
a-hiv-helyis-kivuli-vmint-a-hiv-munkaidon-kivul-tort-hazassagkot-es-bejegyz-elettarsi-kapcs-letesitese-engedelyez-es-az.docx