A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestület véleményének kikérésével - a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet területi hatálya Kiskőrös Város közigazgatási területére terjed ki.

2. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) végző közszolgáltató a KŐRÖSKOM KFT. (6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 108. szám).

3. §

(1) A közszolgáltató köteles a település önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen munkanapokon telefonos ügyeletet, legalább negyedévente ügyfélfogadást tartani. Az ügyfélfogadás rendjéről a közszolgáltató előzetesen tájékoztatja a települési önkormányzatot, az ingatlan tulajdonosát, az ingatlan tulajdonos bejelentése alapján az ingatlan használóját (a továbbiakban együtt: tulajdonos) és hirdetményt tesz közzé helyben szokásos módon.

(2)  A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás elvégzésének időpontjáról a tulajdonost a munkavégzés megelőző 5 munkanappal írásban vagy hirdetmény útján értesíti.

4. §

(1) A közszolgáltatás díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közszolgáltató a díjakról díjjegyzéket készít és azt helyben szokásos módon közzé kell tennie.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követően 2013. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 5/1997. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

Módosította: 16/2013. (VIII.14.) önk. r.

27 KB
a-kemenysepro-ipari-szolgaltatasokrol-szolo-rendelet.doc
20.45 KB
a-kemenyesepro-ipari-szolgaltatasokrol-szolo-rendelet-melleklet.docx