Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 24/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról szóló 20/1991. (XII. 5.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sajátos helyzet megállapításának szabályairól szóló 26/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetéséről szóló 21/2010. ( XII.16.) önkormányzati rendelete.

(4) Hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közoktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíj mértékéről szóló 20/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2018. január 1.-jén lép hatályba.