A köztisztviselők munkavégzésének, illetményének és egyéb juttatásainak szabályozásáról szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 20/1992. (XII. 17.) önk. rendelete a köztisztviselők munkavégzésének, illetményének és egyéb juttatásainak szabályozásáról.

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kiskőrös Város Képviselő-testülete azon céltól vezérelve, hogy a Város közügyeit törvényesen működő, korszerű szakmai felkészültséggel rendelkező, pártatlan köztisztviselők intézzék, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, valamint a 44/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Kiskőrös Város Önkormányzata alkalmazásában álló köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ A rendelet hatálya Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselőire és ügykezelőire terjed ki.

A rendelet 13. §-ában meghatározott szociális támogatásokra azok a nyugállományú köztisztviselők jogosultak, akik a Polgármesteri Hivataltól, ill. annak jogelődjétől vonultak nyugállományba.

/2/ A rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő-arányosan kell alkalmazni.

2. §

A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 30 %-ának, a középiskolai végzettségű köztisztviselő, valamint az ügykezelő az alapilletménye 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítésre jogosult.

3-8. §

9. §

(1) A köztisztviselő részére, szakmai képzése, továbbképzése költségeinek viseléséhez támogatás adható.

(2)

10. §

11. §

/1/ A köztisztviselő évente egy alkalommal illetményelőleg felvételére jogosult.

(2)

12. §

(1) A köztisztviselő - az erre a célra létrehozott alapból - kamatmentes lakásépítési- és vásárlási munkáltatói kölcsönt igényelhet.

(2)-(5)

13. §

A nyugállományú köztisztviselőknek adható – a Ktv. 49/J. §-ában és a 49/M. §-ában meghatározott – szociális és kegyeleti támogatások fedezetét (szociális keret) a Képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendeletében határozza meg.

14. §

Ez a rendelet 1993. január 1. napján lép hatályba, de a köztisztviselő a Ktv. hatályba lépésének napjától (1992. július 1.) e rendelet szerint jogosult jubileumi jutalomra.

Módosította: 11/1996. (IV. 25.) önk. r., 1/1998. (II. 2.) önk. r., 16/2001. (X. 25.) önk. r., 1/2002. (II. 7.) önk. r., 21/2003. (X. 1.) önk. r., 11/2008. (VI. 19.)

30.5 KB
a-koztisztviselok-munkavegzesenek-illetmenyenek-es-egyeb-juttatasainak-szabalyozasarol-szolo-rendelet.doc