Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről.

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészégfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:[1]

1. §

A rendelet célja, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a Képviselő-testület megállapítsa és kialakítsa Kiskőrös város közigazgatási területén az egészségügyi alapellátások körzeteit. 

2. §

A rendelet hatálya Kiskőrös Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra és a lakóhellyel és a tartózkodási hellyel rendelkező polgárokra terjed ki.

3. §

Kiskőrös város közigazgatási területén a Képviselő-testület

  1. hat felnőtt háziorvosi,
  2. három házi gyermekorvosi,
  3. három felnőtt fogorvosi,
  4. kettő gyermek fogorvosi,
  5. hat védőnői,
  6. három iskola-egészségügyi,
  7. egy háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti, [2]
  8. egy fogorvosi ügyeleti [3]

 körzetet alakít ki.

4. §

(1) A felnőtt háziorvosi körzetek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A házi gyermekorvosi körzetek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A felnőtt fogorvosi körzetek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A gyermek fogorvosi körzetek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A területi védőnői körzetek területi leírását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az iskola-egészségügyi körzetek területi leírását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) A fogorvosi ügyeleti ellátás körzete Kiskőrös város teljes közigazgatási területe. [4]

5. § [5]

(1) Kiskőrös Város Önkormányzata a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Kiskőrös székhellyel, a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként, annak keretében, a társulási megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.

(2) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás Akasztó, Bócsa, Csengőd, Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár teljes közigazgatási területére kiterjedően egy ellátási körzetet alkot.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 27/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete.


Módosította: 22/2017. (XI.24.) önk. r, 2/2022. (I. 27.) önk. r.,


[1] Módosította: 2/2022. (I. 27.) önk. r.,
[2] Beiktatta: 2/2022. (I. 27.) önk. r.,
[3] Beiktatta: 2/2022. (I. 27.) önk. r.,
[4] Beiktatta: 2/2022. (I. 27.) önk. r.,
[5] Módosította: 2/2022. (I. 27.) önk. r.,

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet
24.41 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet.docx
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet - 1. melléklet
23.05 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet-1-melleklet.docx
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet - 2. melléklet
22.96 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet-2-melleklet.docx
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet - 3. melléklet
22.64 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet-3-melleklet.docx
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet - 4. melléklet
22.56 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet-4-melleklet.docx
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet - 5. melléklet
23.28 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet-5-melleklet.docx
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet - 6. melléklet
19.32 KB
az-egeszsegugyi-alapellatas-korzeteirol-szolo-rendelet-6-melleklet.docx