Polgármesteri határozatok 2021

  • 2021. január 05.
1/2021. I. 4 Együttműködési megállapodás megkötése és a műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a piac második ütemben történő infrastrukturális beruházásának megvalósítása érdekében 
2/2021. I. 18 Kiskőrös - Tabdi között létesítendő kerékpárút nyomvonalának kialakítása
3/2021. I. 18 Az önkormányzati tulajdonú 3013 hrsz-ú kivett óvoda rendeltetésű ingatlan meghatározott területrészének átminősítése 
4/2021. I. 18 Fejlesztési célú hitelszerződés módosítása
5/2021. I. 18 KŐRÖSSZOLG NONPROFIT Kft.-vel intézmény üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában megkötött közfeladat ellátási szerződés módosítása
6/2021. I. 18 Kiss Gergely lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
7/2021. I. 18 Lakás bérbeadása Kunhegyesi Darinka részére
8/2021. I. 18 Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal „A TALPRA MAGYAR!” Petőfi Sándor születéséhez kapcsolódó megyei emlékprogram megvalósítására
9/2021. II. 1 Kiskőrös Város településrendezési tervének módosítása, véleményezési szakasz lezárása a teljes eljárásban
10/2021. II. 1 Kiskőrös, Kossuth L. út 27. szám alatti helyiség ingyenes használatba adása a Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére
11/2021. II. 1 37/2020. számú Képviselő-testületi határozat módosítása
12/2021. II. 10 Az önkormányzati tulajdonú 3013 hrsz-ú kivett óvoda rendeltetésű ingatlan meghatározott területrészének adásvétele 
13/2021. II. 10 Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás elnyerésére
14/2021. II. 10 Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2021. évi nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása
15/2021. II. 19 Középtávú tervezés
16/2021. II. 19 Pályázat benyújtása az Országos Futópálya-építési Programra
17/2021. II. 19 A 40/2020. számú polgármesteri határozat végrehajtásához szükséges önerő biztosítása
18/2021. II. 19 Petőfi Sétány, Petőfi Park és Magyarok Parkja tanulmánytervének elkészítése
19/2021 II. 25 A 71/2016. sz. Képviselő-testületi határozat módosítása 
20/2021 II. 25 KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel megkötött támogatási szerződések felülvizsgálata 
21/2021 II. 25 Közfeladat ellátási szerződés megkötése a Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel a Kiskőrösi Hírek működtetése és kiadása feladatok ellátása tárgyában
22/2021 II. 26 A Kiskőrös 0147 és a 0156 hrsz-ú földutak aszfaltburkolattal történő ellátása, nyomvonal kialakítása
23/2021 II. 26 Kiskőrös - Tabdi kerékpárút nyomvonalát érintő Tabdi ingatlanrészek ingyenes tulajdonba
24/2021 II. 26 Németh László 6200 Kiskőrös, Agárhalom tanya 5. szám alatti lakos ajándékozása
25/2021 II. 26 Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
26/2021 III. 08 Lakás bérbeadása Gombárné Kiss Anikó Csilla részére 
27/2021 III. 08 A 2021/2022-es óvodai nevelési év beiratkozási rendjének és az óvodai felvételi körzeteknek a meghatározása
28/2021 III. 08 A 2/2020. számú polgármesteri határozat módosítása
29/2021 III. 08 A Kiskőrös 0560/131 hrsz-ú út szélesítése ipari park megközelítése céljából
30/2021 III. 08 Kiskőrös város településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosításának előkészítése
31/2021 III. 08 Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra
32/2021 III. 26 Kiskőrös Város Településrendezési Tervének (szerkezeti terv) módosítása
33/2021 III. 31 A Kiskőrös, Délibáb utca 64. szám alatti ingatlan adásvétele
34/2021 III. 31 Az 1751/8 hrsz-ú telephely rendeltetésű ingatlan 4/10000 tulajdoni részének megvásárlása
35/2021 IV. 12 Önkormányzat véleményezése a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Boróka Általános Iskolája átszervezésről
36/2021 IV. 12 Önkormányzat véleményezése a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésről
37/2021 IV. 12 Önkormányzat véleményezése a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Páhi Általános Iskolája átszervezésről
38/2021. IV. 19 Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása
39/2021. IV. 19 A 2021. évi rendezvények és városi ünnepségek
40/2021. IV. 29 Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kötött megbízási szerződés
41/2021. IV. 29 A 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kötött megbízási szerződés felülvizsgálata
42/2021. IV. 29 KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel intézmény üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában megkötött közfeladat ellátási szerződés módosítása
43/2021. V. 3 A 101/2020. számú Képviselő-testületi határozat módosítása
44/2021. V. 3 Ingó vagyon átminősítése
45/2021. V. 10 Lakás bérbeadása Virág Tímea részére
46/2021. V. 10 A Kiskőrös 18032/1, 18070, 18056 és a 18005 hrsz-ú utak területén vízhálózat kiépítése
47/2021. V. 10 A Kiskőrös, 357 hrsz alatti ingatlan használatba adása Anti Gyula részére
48/2021. V. 10 A piac fenntartói és üzemeltetői feladatainak ellátásáról szóló megállapodás módosítása
49/2021. V. 10 Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
50/2021. V. 14 Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a Kunság-Média Nonprofit Kft.-nél 
51/2021. V. 17 Átfogó értékelés az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
52/2021. V. 17 A Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság beszámolója
53/2021. V. 17 Beszámoló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szakmai tevékenységéről
54/2021. V. 17 Beszámoló a Tarkabarka Családi Napközi Egyesület szerződésben meghatározott szakmai tevékenységéről
55/2021. V. 17 Kiskőrös város településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosításának előkészítése, településfejlesztési döntés módosítása
56/2021. V. 25 Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
57/2021. V. 25 Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása
58/2021. V. 31 Beszámoló a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről, alapítói hatáskörök gyakorlása a Kft-nél
59/2021. V. 31 Beszámoló a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről, alapítói hatáskörök gyakorlása a Kft-nél
60/2021. V. 31 A Kiskőrös 0560/131 hrsz-ú út szélesítése, területrész adásvétele
61/2021. V. 31 Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzéséről
62/2021. V. 31 A Kiskőrösi Óvodák alapító okiratának módosítása
63/2021. V. 31 Beszámoló a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2020. évi tevékenységéről
64/2021. V. 31 Beszámoló a Kunság-Média Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről
65/2021. V. 31 Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-052-9 kódszámú „Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi tér létrehozásának és felújításának támogatása” című pályázati felhívásra 
66/2021. VI. 7 A 96/8 hrsz-ú teniszpálya területének használatba adására kötött szerződés módosítása
67/2021. VI. 7 2021. évi ebösszeírás
68/2021. VI. 7 57/2020. számú képviselő-testületi határozat módosítása
69/2021. VI. 7 Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése céljából a „TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra
70/2021. VI. 14 A 25/2019. számú képviselő-testületi határozat és melléklete módosítása
71/2021. VI. 14 Ingó vagyon - Suzuki Wagon R Plusz személygépkocsi - értékesítése
72/2021. VI. 14 Pályázat benyújtása „a Népi Építészeti Program keretében tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” című konstrukcióban
73/2021. VI. 14 Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-h-052-4 „Hagyományokat bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek támogatása” című pályázati felhívásra
74/2021. VI. 14 Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-h-052-5 „Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása” című pályázati felhívásra