Polgármesteri határozat - 38/2021. - Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások 2021. évi szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint állapítom meg

  • bölcsődei gondozás: 1.547 Ft/nap/fő
  • ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona): 7.990 Ft/nap/fő
89.5 KB
38-2021.doc