Polgármesteri határozat - 58/2021. - Beszámoló a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről, alapítói hatáskörök gyakorlása a Kft-nél

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. 2020. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő mellékletét) - figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésére is- a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.
  2. a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 2021. évre benyújtott üzleti tervét a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadom.
  3. a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumát az 33/2020.sz. képviselő-testületi határozatban meghatározott feltételek teljesítésének megfelelően a 2020. évi személyi alapbér 25 %-ában, azaz bruttó 1 980 000 Ft-ban állapítom meg.
  4. a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeltételeit és a feltételek teljesítése esetére a prémium éves személyi alapbérben kifejezett százalékos mértékét a határozat 3. sz. mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
67.5 KB
58-2021.doc
4.15 MB
58-2021-1-melleklete.pdf
480.24 KB
58-2021-2-melleklete.pdf
17.07 KB
58-2021-3-melleklete.docx