Polgármesteri határozat - 33/2021. - A Kiskőrös, Délibáb utca 64. szám alatti ingatlan adásvétele

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata összesen 12.309.022,-Ft, azaz: Tizenkettőmillió-háromszázkilencezer-huszonkettő forint vételárért megvásárolja a Kiskőrös, 4901/17 hrsz-ú, természetben Délibáb u. 64. szám alatti, kivett lakóház, udvar (2 lakás) rendeltetésű ingatlant, a határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt visszterhes tulajdonjog átruházási feltételekkel.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében megkötöm a határozat mellékletét képező adásvételi szerződést, továbbá gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. Az adásvétellel összefüggő költségeket Kiskőrös Város Önkormányzata viseli.
  4. A Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjesztem elő.
88.5 KB
33-2021.doc
45.84 KB
33-2021-melleklete.docx