Polgármesteri határozat - 39/2021. - A 2021. évi rendezvények és városi ünnepségek

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. az állami és nemzeti ünnepek 2021. évi városi programját, valamint a városi jelentőségű nagyrendezvények program-tervezetét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom.
  2. az egyéb városi rendezvények program-tervezetét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom.
  3. egyetértek azzal, hogy a rendezvényszervezési feladatok egy részének ellátására az önkormányzat külső szolgáltatóval kössön szerződést. A feladat ellátására a Kőrösszolg Kft.-vel IN-HOUSE eljárást lefolytatom, és az eljárás lefolytatását követően szerződést megkötöm.
  4. egyetértek a János Vitéz Látogatóközpont szakmai feladatai ellátásának külső szolgáltatóval történő megszervezésével, a feladat ellátására a Kőrösszolg Kft.-vel IN-HOUSE eljárást folytatok le, és az eljárás lefolytatását követően szerződést megkötöm.
  5. a városi jelentőségű főbb rendezvények költségeit és részletes program-tervezetét azok megrendezését megelőzően egyedileg jóváhagyom.
  6. a rendezvénynaptárban szereplő rendezvények – a mindenkori járványügyi helyzet figyelembevételével történő - megtartásáról vagy elmaradásáról, valamint időpontjainak, helyszíneinek módosításáról szóló döntés meghozom.
  7. a 3. és a 4. pontban foglaltaknak megfelelő beszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést, jognyilatkozatot megteszem, a megbízási szerződést aláírom.
  8. a Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével előterjesztem.
63 KB
39-2021.doc
38 KB
39-2021-melleklete.doc