Polgármesteri határozat - 50/2021. - Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a Kunság-Média Nonprofit Kft.-nél

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. a Kunság-Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának Lupták Györgyöt (Lakcím: 6200 Kiskőrös, Luther Márton tér 3/B.) 2021. május 14. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztom és megállapítom, hogy a felügyelő bizottság tagjai díjazás nélkül végzik munkájukat.
  2. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírom és felkérem az ügyvezetőt, hogy az alapító okiratot nyújtsa be a cégnyilvántartást vezető cégbíróságnál.
67 KB
50-2021.doc
51.39 KB
50-2021-melleklete.docx