Polgármesteri határozat - 48/2021. - A piac fenntartói és üzemeltetői feladatainak ellátásáról szóló megállapodás módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2035/17 hrsz-on nyilvántartott, kivett piactér és bolt rendeltetésű ,zöldséges piac” elnevezésű, valamint a 2035/34 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, udvar és a 2035/34/A hrsz-ú kivett piaccsarnok rendeltetésű ingatlanok tekintetében a Kiskőrös Önkormányzat Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Kiskőrös Város Önkormányzata között fennálló piac fenntartói és üzemeltetői feladatok ellátására irányuló jogviszony időtartamát határozott időre, 2020. július 01. napjától 2027. május 23. napjáig meghosszabbítom.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat mellékletét képező, a piac fenntartói és üzemeltetői feladatainak ellátásáról rendelkező megállapodás XI. számú módosítását a Kiskőrös Önkormányzat Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötöm.
66 KB
48-2021.doc
18.89 KB
48-2021-melleklete.docx