Polgármesteri határozat - 70/2021. - A 25/2019. számú képviselő-testületi határozat és melléklete módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata üzleti vagyonát képező, Kiskőrös belterületi 993 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kiskőrös, Délibáb u. 39. szám alatti, 1138 m2 alapterületű ingatlan Kiskőrös Városért Alapítvány részére történő ingyenes használatba adása tárgyában, a Képviselő-testület 25/2019. számú határozatát és annak mellékletét hatályon kívül helyezem és Kiskőrös Városért Alapítvány, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 2027. december 31. napjáig terjedő időszakra a kulturális örökség helyi védelme, nemzetiségi ügyek - Roma Alkotóház működtetése - céljára biztosítom az ingatlan ingyenes használatát.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződést megkötöm a Kiskőrös Városért Alapítvánnyal, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal.
68 KB
70-2021.doc
29.57 KB
70-2021-melleklete.docx