Polgármesteri határozat - 3/2021. - Az önkormányzati tulajdonú 3013 hrsz-ú kivett óvoda rendeltetésű ingatlan meghatározott területrészének átminősítése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Megállapítom, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 10. §-ára figyelemmel az óvodai ellátás, mint helyben biztosítható közfeladat a 2. pontban rögzített ingatlanrész használata nélkül is zavartalanul biztosítható.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát és kizárólagos tulajdonát képező Kiskőrös belterületi 3013 hrsz-on nyilvántartott, kivett óvoda rendeltetésű, 3516 m2 nagyságú ingatlan területéből – a határozat mellékletét képező 553/616/2020 számon záradékolt változási vázrajz alapján - 77 m2 térmértékű területrészt forgalomképes üzleti vagyonná minősítek.
85.5 KB
3-2021.doc