Polgármesteri határozat - 31/2021. - Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. egyetértek a Liget utca járdaburkolatának felújításával, amelynek összköltsége bruttó 18.983.389 Ft.
  2. egyetértek azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírás keretében, bruttó 12.339.203 Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére.
  3. az 1. pontban meghatározott beruházás megvalósítása érdeklében saját forrásként 6.644.186 Ft összeget Kiskőrös Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése terhére biztosítom.
  4. a Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével előterjesztem.
  5. a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést, jognyilatkozatot megteszem, nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződést aláírom.
61 KB
31-2021.doc