Polgármesteri határozat - 46/2021. - A Kiskőrös 18032/1, 18070, 18056 és a 18005 hrsz-ú utak területén vízhálózat kiépítése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében kezdeményezem a 18032/1, 18070, 18056 és a 18005 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő utak területén a vízhálózat kiépítését, kivitelezési költség becslés alapján 7.700.000,-Ft+Áfa összegben.
  2. A kivitelezési költség 50%-ának megfelelő költségrészt a vízhálózat bővítésével érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkötöm, a beruházás megvalósításával összefüggő jognyilatkozatokat megteszem.
  4. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a közművesítési díj megfizetése tárgyában a vízhálózat bővítésével érintett ingatlantulajdonosokkal a megállapodást megkötöm.
63.5 KB
46-2021.doc