Polgármesteri határozat - 42/2021. - KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel intézmény üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában megkötött közfeladat ellátási szerződés módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. a 35/2020. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kiskőrös Város Önkormányzata és a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. között intézmény üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában megkötött támogatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom
  2. az 1. pontban megjelölt módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződést aláírom.
61.5 KB
42-2021.doc
67 KB
42-2021-melleklete.doc