Polgármesteri határozat - 12/2021. - Az önkormányzati tulajdonú 3013 hrsz-ú kivett óvoda rendeltetésű ingatlan meghatározott területrészének adásvétele

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Kiskőrös 3013 hrsz-on nyilvántartott, kivett óvoda rendeltetésű, 3516 m2 nagyságú területéből 77 m2 nagyságú területrész beolvadjon Opauszki Jánosné kizárólagos tulajdonát képező 3018/1 hrsz-on nyilvántartott ingatlanába.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata visszterhes tulajdonátruházás útján értékesíti az 1. pontban meghatározott mértékű területrészt Opauszki Jánosné részére a határozat 1. számú mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a telekalakítással vegyes adásvételi szerződést megkötöm.
  4. A tulajdonjog átruházásával összefüggő valamennyi költséget Opauszki Jánosné viseli.
86 KB
12-2021.doc
28.91 KB
12-2021-1-melleklete.docx
2.22 MB
12-2021-2-melleklete.pdf