Polgármesteri határozat - 43/2021. - A 101/2020. számú Képviselő-testületi határozat módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. A város 2021. évi költségvetésében betervezett előirányzatok rendezése érdekében a Pályázat benyújtása a TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott területek rehabilitációja” című pályázati felhívásra tárgyú 101/2020. számú Képviselő-testületi határozat 3. pontjában az előkészítési feladatok megelőlegezésére 12.500.000,-Ft összeget biztosítok.
  2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a 101/2020. számú Képviselő-testületi határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
    „A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az előkészítési feladatok megelőlegezésére 27.500.000,- Ft-ot biztosítson.”
62.5 KB
43-2021.doc