Polgármesteri határozat - 19/2021. - A 71/2016. sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

 1. a „Önkormányzati tulajdonú lap alapításával kapcsolatos döntések” tárgyú 71/2016. sz. Képv. test. határozat:
  1. 2. pontját az alábbiak szerint módosítom:
   „egyetért azzal, hogy a „Kiskőrösi Hírek” havonta egy alkalommal nyomtatott és színes formátumban 6000 db példányban jelenik meg és ingyenesen hozzáférhető.”
  2. 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:
   „2021. március 1. napjától a „Kiskőrösi Hírek” lap kiadója a Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft. (székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.). A kiadásért felelős személy a Kunság-Média Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetője.”
 2. a 71/2016. sz. Képv. test. határozat mellékletének helyébe jelen határozat melléklete lép.
62 KB
19-2021.doc
20.18 KB
19-2021-melleklete.docx