Polgármesteri határozat - 28/2021. - A 2/2020. számú polgármesteri határozat módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Polgármestere 2/2020. számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítom:
    „2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Herczeg László fogorvos, egyéni vállalkozó a Kiskőrös, belterületi 2481 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kiskőrös, Árpád u. 8. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban elhelyezkedő orvosi rendelő helyiséget székhelyként és telephelyként használhassa.”
  2. egyetértek azzal, hogy az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet fogászati feladatainak ellátása tárgyában 2020. május 20. napján Kiskőrös Város Önkormányzata és Dr. Herczeg László egyéni vállalkozó fogszakorvos között létrejött 3426-7/2020. számú feladat-ellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező szerződést módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosításra kerüljön.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében az 1. pont szerinti feladat-ellátási szerződést módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződés megkötöm.
89 KB
28-2021.doc
20.11 KB
28-2021-melleklete.docx