Polgármesteri határozat - 73/2021. - Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-h-052-4 „Hagyományokat bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek támogatása” című pályázati felhívásra

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. egyetértek a „Hagyományőrző Városi Sportnap Kiskőrösön” című projekt megvalósítását célzó, 4 812 405,- Ft összköltségű pályázat megvalósításával.
  2. egyetértek azzal, hogy az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében a TOP-7.1.1-16-h-052-4 „Hagyományokat bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek támogatása” című pályázati kiírás keretében „Hagyományőrző Városi Sportnap Kiskőrösön” címmel a bruttó 4 812 405,- forint vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére pályázatot  nyújtson be.
  3. egyetértek azzal, hogy a projekt megvalósítása érdekében Kiskőrös Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére előfinanszírozásként   3 974 600,- Ft biztosítson.
  4. előterjesztem a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását - a fentiek figyelembevételével.
  5. a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést, jognyilatkozatot ellenjegyzem, nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződést aláírom.
69 KB
73-2021.doc