Polgármesteri határozat - 67/2021. - 2021. évi ebösszeírás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. egyetértek azzal, hogy Kiskőrös város közigazgatási területén 2021. június 10. és 2021. november 15. napja között önbevalláson alapuló ebösszeírás történjen.
  2. egyetértek azzal, hogy a lakosság tájékoztatása felhívás útján történik.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében felhatalmazom a jegyzőt az ebösszeírással kapcsolatos feladatok ellátására.
67.5 KB
67-2021.doc