Polgármesteri határozat - 13/2021. - Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás elnyerésére

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében támogatom, hogy a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. – a konzorcium vezetőjeként - Kiskőrös Város Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázatra támogatási kérelmet nyújtson be, a határozat mellékletét képező víziközmű ivóvíz és szennyvíz ágazatának felújítására, nettó 17.310.580,-F+Áfa, azaz: Tizenhétmillió-háromszáztízezer-ötszáznyolcvan forint+Áfa összegben.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében biztosítom a határozat melléklete szerinti berendezések beszerzéséhez szükséges önerőt, nettó 5.193.174,-Ft+Áfa, azaz: Ötmillió-egyszázkilencvenháromezer-egyszázhetvennégy forint+Áfa összegben, a város 2021. évi költségvetése terhére.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a konzorciumi együttműködési megállapodást megkötöm, valamint gondoskodom a pályázati eljáráshoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételéről.
86 KB
13-2021.doc
11.43 KB
13-2021-melleklete.xlsx