Polgármesteri határozat - 68/2021. - 57/2020. számú képviselő-testületi határozat módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. A „Pályázat benyújtása a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” című „Kubinyi Ágoston program” keretében kiírt pályázati felhívásra” tárgyú 57/2020. számú határozatának

a) 1. pontját az alábbiak szerint módosítom:
„egyetértek a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban kialakításra került állandó kiállítás továbbfejlesztésével, amelynek összköltsége bruttó 34.500.000.- Ft.”

b) 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:
„egyetértek azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját forrásként bruttó 4.800.000.-Ft-ot biztosítson.”

  1. Előterjesztem a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását - a fentiek figyelembevételével.
69 KB
68-2021.doc