Polgármesteri határozat - 66/2021. - A 96/8 hrsz-ú teniszpálya területének használatba adására kötött szerződés módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata egyetért a tulajdonában lévő Kiskőrös 96/8 hrsz-ú kivett szabadidőpark, teniszpálya rendeltetésű ingatlan területén a teniszpálya átfogó fejlesztésével, teniszközpont létesítésével és az ahhoz kapcsolódó előkészítési, tervezési feladatok megkezdésével.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tenisz Klub teniszközpont fejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátása érdekében a 2020. október 01. napján kelt ingatlanhasználati szerződést felek közös megegyezéssel kiegészítik, a határozat mellékletét képező ingatlanhasználati szerződés I. számú módosításában foglalt rendelkezésekkel.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat mellékletét képező ingatlanhasználati szerződés I. számú módosítását megkötöm.
68 KB
66-2021.doc
49.5 KB
66-2021-melleklete.doc