Polgármesteri határozat - 34/2021. - Az 1751/8 hrsz-ú telephely rendeltetésű ingatlan 4/10000 tulajdoni részének megvásárlása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata megvásárolja a Kiskőrös 1751/8 hrsz-ú kivett telephely rendeltetésű ingatlan Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 4/10000-ed tulajdoni hányadát, a határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt tulajdonjog átruházási feltételekkel.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében megkötöm a határozat mellékletét képező adásvételi szerződést, továbbá gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. Az adásvétellel összefüggő költségeket Kiskőrös Város Önkormányzata viseli.
88 KB
34-2021.doc
28.35 KB
34-2021-melleklete.docx