Polgármesteri határozat - 69/2021. - Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése céljából a „TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. egyetértek az Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítését célzó, 119.508.505, -Ft összköltségű beruházás megvalósításával.
  2. egyetértek azzal, hogy az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázati kiírás keretében „Kiskőrösi középületek energetikai fejlesztése” címmel a bruttó 107.508.505, - forint vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére pályázatot nyújtson be.
  3. egyetértek azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját forrásként 12.000.000, - Ft-ot biztosítson.
  4. előterjesztem a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítását - a fentiek figyelembevételével.
  5. a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést, jognyilatkozatot ellenjegyzem, nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződést aláírom.
70 KB
69-2021.doc