Polgármesteri határozat - 30/2021. - Kiskőrös város településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosításának előkészítése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján az alábbi beruházások helyszínét kiemelt beruházási területté nyilvánítom és kezdeményezem Kiskőrös város településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását:
  • az Akker Plus Kft. tulajdonában lévő Kiskőrös 98/86, 98/84, 98/87, 98/88 hrsz.-ú ingatlanokat, mint a telephely bővítését célzó beruházás helyszínét,
  • a Kurz-Plast Kft. tulajdonát képező Kiskőrös, 1751/6 hrsz-on nyilvántartott telephely infrastrukturális fejlesztés helyszínét,
  • Az Erman Kft. tulajdonában álló Kiskőrös 0314/1, 0314/2, 0314/3, 0314/4, 0314/6, 0314/7, 0314/8, 0314/9, 0314/10, 0314/11 hrsz-ú ingatlanok infrastrukturális fejlesztésre irányuló helyszíneit, valamint
  • az önkormányzati tulajdonú Kiskőrös 96/8 hrsz.-ú ingatlant, mint a tenisz sport infrastrukturális fejlesztésével érintett területet.
  1. A településrendezési eszközök módosítása érdekében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait Kiskőrös város közigazgatási területére vonatkozóan digitális formában, térítésmentesen megkérem.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a településrendezési szerződéseket előkészítem és a módosítást kérelmező partnerekkel megkötöm.
91.5 KB
30-2021.doc
15.4 KB
30-2021-melleklete.docx