Polgármesteri határozat - 17/2021. - A 40/2020. számú polgármesteri határozat végrehajtásához szükséges önerő biztosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. A „TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00029 azonosítószámú, „Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön” című projekt megvalósításához, saját forrásként a pályázatban nem elszámolható 37.000.000,-Ft, azaz: Harminchétmillió forint összegű saját forrás fedezetét Kiskőrös Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése terhére biztosítom.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyújtom be.
86.5 KB
17-2021.doc