Polgármesteri határozat - 22/2021. - A Kiskőrös 0147 és a 0156 hrsz-ú földutak aszfaltburkolattal történő ellátása, nyomvonal kialakítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata településfejlesztés, településrendezés közfeladatainak – önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése – céljából, visszterhes tulajdonszerzés útján megvásárolja a határozat 1-12 melléklete szerinti földrészleteket az ingatlan telekalakítási és adásvételi szerződésekben foglalt tulajdonjog-átruházási feltételekkel.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében megkötöm a határozat 1-12 melléklete szerinti ingatlan telekalakítási és adásvételi szerződéseket, továbbá gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. A tulajdonjog átruházással összefüggő mindennemű költséget Kiskőrös Város Önkormányzata visel.
85 KB
22-2021.doc
73.5 KB
22-2021-1-melleklete.doc
77.5 KB
22-2021-2-melleklete.doc
67.5 KB
22-2021-3-melleklete.doc
59 KB
22-2021-4-melleklete.doc
61.5 KB
22-2021-5-melleklete.doc
58.5 KB
22-2021-6-melleklete.doc
63.5 KB
22-2021-7-melleklete.doc
61 KB
22-2021-8-melleklete.doc
59 KB
22-2021-9-melleklete.doc
58.5 KB
22-2021-10-melleklete.doc
59 KB
22-2021-11-melleklete.doc
61.5 KB
22-2021-12-melleklete.doc