Polgármesteri határozat - 47/2021. - A Kiskőrös, 357 hrsz alatti ingatlan használatba adása Anti Gyula részére

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Kiskőrös 357 hrsz-on nyilvántartott 2193 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület rendeltetésű ingatlant bérbeadás útján hasznosítom.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat mellékletét képező ingatlan használati szerződést Anti Gyula 6200 Kiskőrös, Soós u. 38. szám alatti lakossal megkötöm.
64.5 KB
47-2021.doc
28.62 KB
47-2021-melleklete.docx