Polgármesteri határozat - 29/2021. - A Kiskőrös 0560/131 hrsz-ú út szélesítése ipari park megközelítése céljából

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata a határozat mellékletét képező változási vázrajzban meghatározott ingatlanrészt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a 0560/131 hrsz-ú út területének szélesítése céljára kívánja felhasználni, melyet a TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00029 azonosító számú „Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön” című projekt keretében valósít meg.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat mellékletét képező változási vázrajzban foglalt földrészlet megosztását, telekalakítási eljárás lefolytatását kezdeményezem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. előtt.
  3. A telekalakítással összefüggő valamennyi költséget Kiskőrös Város Önkormányzata visel.
88.5 KB
29-2021.doc
620.62 KB
29-2021-melleklete.pdf