Polgármesteri határozat - 24/2021. - Németh László 6200 Kiskőrös, Agárhalom tanya 5. szám alatti lakos ajándékozása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében elfogadom Németh László 6200 Kiskőrös, Agárhalom tanya 5. szám alatti lakos, mint a Kiskőrös 4726/2 és 4726/3 hrsz-on nyilvántartott, kivett beépítetlen terület rendeltetésű ingatlanok tulajdonosa által Kiskőrös Város Önkormányzata részére, ingyenesen, ajándékozás jogcímén, útszélesítés céljára felajánlott 129 m2 nagyságú területet.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében megkötöm a határozat mellékletét képező telekhatár rendezéssel vegyes ajándékozási szerződést, továbbá gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. Az ajándékozással összefüggő költségeket Kiskőrös Város Önkormányzata viseli.
85 KB
24-2021.doc
28 KB
24-2021-melleklete.docx