Polgármesteri határozat - 10/2021. - Kiskőrös, Kossuth L. út 27. szám alatti helyiség ingyenes használatba adása a Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező 2442 hrsz-on nyilvántartott, Kiskőrös, Kossuth L. út 27. szám alatti ingatlan területén lévő 46,5 m2 épületet meghatározott 2 éves időtartamra, 2021. február 01. napjától 2023. január 31. napjáig a Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesület részére, közérdekű tevékenységével összefüggő feladatai ellátásához, ingyenesen használatba adom.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződést a Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülettel megkötöm.
85.5 KB
10-2021.doc
22.35 KB
10-2021-melleklete.docx