Polgármesteri határozat - 16/2021. - Pályázat benyújtása az Országos Futópálya-építési Programra

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. egyetértek a 1873/7 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló 800 méter hosszú futópálya kiépítésével, amelynek összköltsége bruttó 63.474.600,-Ft,
  2. egyetértek azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az Országos Futópálya-építési Program keretében a maximális bruttó 30 millió Ft összegű pályázati forrás elnyerésére,
  3. a fenti cél megvalósítása érdekében saját forrásként bruttó 33.474.600,-Ft összeget Kiskőrös Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése terhére biztosítom,
  4. a pályázat benyújtása és megvalósítása teljesítésének érdekében – a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedéseket megteszem.
87 KB
16-2021.doc