Polgármesteri határozat - 55/2021. - Kiskőrös város településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosításának előkészítése, településfejlesztési döntés módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Kiskőrös, 2676 hrsz alatti Petőfi Sándor Művelődési Központ épületét, annak energetikai korszerűsítésére tekintettel kiemelt beruházási területté nyilvánítom és kezdeményezem Kiskőrös város településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását.
  2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel, a 30/2021. (III. 08.) számú határozatommal indított településfejlesztési döntés mellékletének helyébe a határozat melléklete lép.
67 KB
55-2021.doc
15.77 KB
55-2021-melleklete.docx