Polgármesteri határozat - 60/2021. - A Kiskőrös 0560/131 hrsz-ú út szélesítése, területrész adásvétele

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata településfejlesztés, településrendezés közfeladatainak megvalósítása céljából, visszterhes tulajdonszerzés útján megvásárolja a határozat 2. számú mellékletét képező változási vázrajz szerinti 1004 m2 térmértékű földrészletet 2.008.000,-Ft összegben, a határozat 1. számú mellékletét képező telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződésben foglalt tulajdon-átruházási feltételekkel.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat 1. számú mellékletét képező telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződést megkötöm, valamint gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. A telekalakítási eljárással és az adásvétellel összefüggő mindennemű költséget Kiskőrös Város Önkormányzata visel.
67.5 KB
60-2021.doc
27.24 KB
60-2021-1-melleklete.docx
620.07 KB
60-2021-2-melleklete.pdf