Polgármesteri határozat - 1/2021. - Együttműködési megállapodás megkötése és a műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a piac második ütemben történő infrastrukturális beruházásának megvalósítása érdekében

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Egyetértek a piac - Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: Kőröskom Kft.) közösen történő második ütemű fejlesztésével.
  2. Az előkészítési feladatok ellátása érdekében a Kőröskom Kft-vel a határozat-tervezet mellékletét képező együttműködési megállapodást megkötöm.
  3. Az előkészítési feladatok ellátásához szükséges 10 millió forint összegű fedezetet Kiskőrös Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének terhére biztosítom.
  4. Az előkészítési feladatok ellátásához szükséges pénzeszközt a város 2021. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően a Kőröskom Kft. részére azzal a kikötéssel adom át, hogy amennyiben az előkészítési feladat pályázat terhére elszámolhatóvá válik azt a Kőröskom Kft. az önkormányzatra engedményezi.
  5. Kiskőrös Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletét 3. pontban foglaltak figyelembevételével készítem elő.
84.5 KB
1-2021.doc
51.5 KB
1-2021-melleklete.doc