Polgármesteri határozatok 2020

  • 2020. április 16.
1/2020. III. 23 62/2019. számú képviselő-testületi határozat módosítása
2/2020. III. 27 Az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése
3/2020. III. 27 Kiskőrös-Tabdi között létesítendő kerékpárút nyomvonalának kialakítása
4/2020. III. 31 Pályázat benyújtása „TOP-1.1.1-16. kódszámú, ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati konstrukcióban”
5/2020. IV. 17 Horváth Tibor lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
6/2020. IV. 17 Király Henrietta lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
7/2020. IV. 17 Király Noémi lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
8/2020. IV. 17 Kulcsár Madlen lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
9/2020. IV. 24 170/2019 számú képviselő-testületi határozat módosítása
10/2020. V. 18 Az 1924/4 hrsz-ú ingatlan adásvétele a záportározó területének kialakítására
11/2020. V. 18 Átfogó értékelés az Önkormányzat 2019.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
12/2020. VI. 3 Döntés beszerzési eljárás lezárásáról folyószámlahitel-keret biztosítása és számlavezető pénzintézet kiválasztása tárgyában
13/2020. VI. 16 A 10/2020. sz. polgármesteri határozat és mellékletének módosítása
14/2020. VI. 16 A 122/2019. számú képviselő-testületi határozat végrehajtásához szükséges önerő biztosítása
15/2020. XI. 18 103/2020. számú képviselő-testületi határozat módosítása
16/2020. XI. 18 Jakab Eszmeralda lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása 
17/2020. XI. 18 A Kiskőrös 094/9 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése Kecskés Richárd részére
18/2020. XI. 19 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához benyújtott pályázatok elbírálása
19/2020. XI. 30 A Kunság-Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása
20/2020. XI. 30 Fejlesztési célú hitel rendelkezésre tartási idejének módosítása
21/2020. XI. 30 Beszámoló az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről
22/2020. XI. 30 A Kiskőrös Városért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása
23/2020. XII. 7 Az Állami Számvevőszék jelentése a Kőröskom Nonprofit Kft. ellenőrzésének tárgyában
24/2020. XII. 7 A Kiskőrös 2463, 2462 és 2458 hrsz. alatti ingatlanok adásvétele
25/2020. XII. 7 Az 1751/8 hrsz-ú ingatlan 1759/10000 arányú tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése
26/2020. XII. 7 Jakab Gina lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
27/2020. XII. 11 A TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú, „Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön” című pályázattól történő elállás
28/2020. XII. 21 A Rónaszéki Fürdő rekonstrukciójához beruházási koncepcióterv elkészítése
29/2020. XII. 21 A sporttelep megbízási-üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló szerződés módosítása
30/2020. XII. 21 A Kiskőrös 0147 és a 0156 hrsz-ú földutak aszfaltburkolattal történő ellátása
31/2020. XII. 21 KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel fürdő üzemeltetési feladatok ellátására megkötött támogatási szerződés módosítása  
32/2020. XII. 21 Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft.-nél, hozzájárulás folyószámlahitel szerződés megkötéséhez
33/2020. XII. 21 Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft-nél
34/2020. XII. 21 Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft-nél
35/2020. XII. 21 A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
36/2020. XII. 21 Beszámoló a Kiskőrösi Hírek 2020. évi tevékenységéről
37/2020. XII. 21 A 2021. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása