Polgármesteri határozat - 34/2020. - Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft-nél

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Schäffer Tamás Andrást nevezem ki 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.
  2. ügyvezető megbízási szerződés módosítását (1.melléklet), valamint az alapító okiratot módosító okiratot (2.melléklet) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírom és felkérem az ügyvezetőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a cégnyilvántartást vezető cégbíróságnál.
84 KB
34-2020.doc
15.32 KB
34-2020-1-melleklet.docx
377.02 KB
34-2020-2-melleklet.pdf