Polgármesteri határozat - 23/2020. - Az Állami Számvevőszék jelentése a Kőröskom Nonprofit Kft. ellenőrzésének tárgyában

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

A Kőröskom Nonprofit Kft. vagyongazdálkodása, saját vagyona tekintetében a vagyonnyilvántartások vezetése, leltára, vezetői teljesítményértékelése, másrészt az Önkormányzat gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kialakítása és működtetése tárgyában megtett ellenőrzési jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, jóváhagyólag tudomásul veszem.

80.5 KB
23-2020.doc
6.59 MB
23-2020-1-melleklet.pdf
1.05 MB
23-2020-2-melleklet.pdf