Polgármesteri határozat - 24/2020. - A Kiskőrös 2463, 2462 és 2458 hrsz. alatti ingatlanok adásvétele

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Képviselő-testülete 44/2020. számú határozatát hatályon kívül helyezem.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata, lakás- és helyiséggazdálkodás, mint helyben biztosítható önkormányzati közfeladat céljára, visszterhes vagyonátruházás útján megvásárolja a Kiskőrös, 2458 hrsz-ú, természetben 6200 Kiskőrös, Mészáros L. u. 20. és a 2462 hrsz-ú, természetben 6200 Kiskőrös, Mészáros L. u. 18/1. szám alatti ingatlanban dr. Fried Ilona Luca 4/26 - 4/26-od, Dr. Robert Schwarcz 2/26 – 2/26-od és Richard Nicholas Garry 1/26 – 1/26-od arányú tulajdonrészét, a határozat-tervezet 1. számú mellékletét képező szerződésben foglalt tulajdonjog-átruházási feltételekkel.
  3. Kiskőrös Város Önkormányzata megvásárolja a Kiskőrös 2463 hrsz-ú, természetben 6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 19. szám alatti ingatlanban dr. Fried Ilona Luca összesen 4/26-od, Dr. Robert Schwarcz 2/26-od és Richard Nicholas Garry 1/26-od arányú tulajdonrészét a határozat-tervezet 2. számú mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt tulajdonjog-átruházási feltételekkel.
  4. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében megkötöm a határozat-tervezet 1 és 2 számú melléklete szerinti adásvételi szerződést, továbbá gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
82.5 KB
24-2020.doc
36.25 KB
24-2020-1-melleklet.docx
34.09 KB
24-2020-2-melleklet.docx